Voorwoord

Altijd in georganiseerd verband, altijd zonder winstoogmerk

Sport is voor iedereen in 2030 de normaalste zaak van de wereld. En liever eerder. Dat is de basis van onze organisatie; het voor mensen met een handicap mogelijk maken te gaan sporten door middel van financiële, materiële en niet-materiële steun.
 
Wij zullen daarvoor een lans breken om in iedere begroting, of die nu is van de (lokale) overheid of sportvereniging, de meerkosten voor gehandicaptensport automatisch op te laten nemen en hoofdelijk te laten verdelen. Een grote uitdaging.
 
Op 23 maart 2014 presenteerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het nieuwe gehandicaptensportbeleid ‘Grenzeloos Actief’. Het sportaanbod voor mensen met een handicap moet dicht bij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt en zo veel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. Iedereen moet met één druk op de spreekwoordelijke knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is.
 
Het beleid van VWS, geldig tot eind 2018, is een van de pilaren van onze strategie; dicht bij huis sporten wordt met het digitale platform Uniek Sporten concreet. Uniek Sporten is nu nog een sportsfinder.
 
We ontwikkelen verder van sportsfinder naar een platform. Een platform van een moderne organisatie; de sporter met een handicap centraal.
 
Gebaseerd op behoefteonderzoek bij de doelgroep en bij de verenigingen, komt de focus op de match tussen (potentiële) sporters en verenigingen, het faciliteren en inspireren van inactieve en incidentele sporters. Daarbij worden verenigingen efficiënt, effectief en meetbaar gefaciliteerd met middelen voor kennis en/of vrijwilligers, stimulering en aanpassingen op sportfaciliteiten.
 
Voor een gelijkwaardige sportparticipatie moet nog veel gebeuren. Bij de realisatie van deze doelstelling staan wij voor de volgende barrières: vindbaarheid, vrijwilligers, voorlichting en bereikbaarheid (toegankelijkheid en vervoer).
 
Primair zullen wij ons richten op vindbaarheid, vrijwilligers en voorlichting. Altijd in georganiseerd verband en altijd zonder winstoogmerk. Dit is een bewuste keuze om zo de duurzaamheid in sport voor mensen met een handicap te realiseren, waardoor uiteindelijk gelijkwaardige sportparticipatie met die van sporters zonder handicap ontstaat.
 
Secundair komt bereikbaarheid. Hierin nemen wij weliswaar de verantwoordelijkheid, maar grotendeels zonder de daarvoor benodigde investeringen, aangezien deze verantwoordelijkheid primair bij andere organisaties/instanties ligt. Onze rol is die van aanjager en verwijzer en altijd additioneel op de bestaande subsidiepartijen in Nederland, zoals provincies, Wmo-regio’s en gemeenten.
 
Ons standpunt is om onafhankelijk te zijn en te blijven, maar wel nadrukkelijk samenwerking te zoeken met collega- fondsenwervende organisaties binnen de behoeftes van de doelgroep en een verdere verdieping naar het bedrijfsleven. Ook de samenwerking met de georganiseerde sport en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is en blijft belangrijk. Met de focus op Uniek Sporten bedienen we de primaire doelgroep intensiever en structureler, waarbij we ons realiseren dat een handicap geen beperking hoeft te zijn. Want pas als iedereen kan sporten is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.
 
Nike Boor
Directeur Fonds Gehandicaptensport
 
Peter Vogelzang
Voorzitter Fonds Gehandicaptenspor t

FGS Jaarverslag 2016